Daniel Blomqvist vill bygga vackra hus med tradition.

Första gången jag läste något om Daniel Blomqvist  från Sundswall träfastigheter handlade det om ett nytt byggnadsförslag till Sundsvalls torg. De tidigare förslagen från de andra arkitekterna hade glasfasad,  limträ, betong likt fyrkantiga lådor eller som det senaste förslaget en skyskrapa likt Twin tower som fanns på Manhattan. Visst finns det moderna byggnader som är fulländade i stil och känsla , men Daniel anser att en del moderna byggnader till och med kan förstöra en äldre stadsdel och tycker därför det är bättre att välja en byggnad med tradition där byggnadsförslaget ska berika torget lagom till stans 400-årsjubileum eller som han själv säger -Det viktiga är att huset blir ett vackert, stolt hus av högsta kvalitet rakt igenom.

För oss kulturhantverkare är Daniels byggnadsförslag helt enkelt en dröm eftersom förslagen kommer skapa jobb till traditionshantverkare och utbildning till framtida generationer.

Tekniken går framåt.

Daniel Blomqvist har under åren lagt ner mycket tid med att utreda alla möjligheter att få ner kostnaderna med hjälp av den nya tekniken. Med modern 3d-teknik är det exempelvis enklare att visa upp byggnadsförslag för presentation. Det är även kostnadseffektivt att använda CNC-teknik för att fräsa ut trädetaljer till trapphusen som tidigare hantverkare kunde ta flera år att genomföra , (se film) . Dock kommer 3d-tekniken aldrig ersätta själva hantverket för oss målare, bildhuggare, finsnickare eller  fönstermakare osv. Daniel samarbetar även med konstnären Christian Beijer   som medverkar för husets konst och färgsättning.

 

 

Beprövade byggnadsmetoder och livskvalité.

Daniel har även ritat upp flertalet byggnadsförslag till olika platser i Sverige alltifrån ladugårdar,  torn och spiror som han nu lanserar ut till tänkta kunder och vi får hoppas att det inte bara är vi traditionsbärare som vill öka intresset för dessa vackra byggnader. Svensk forskning visar att det inte heller behöver bli dyrare att bygga hus med traditionellt utseende, exempelvis har Arkitekturupproret  fått ta del av ett nytt examensarbete av Rebecca Granström och Sofia Wahlström från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Deras arbete har titeln From Boring Boxes to Beautiful Cost-Effective Houses och är mycket viktigt ur flera aspekter. Det visar hur man bygger ett estetiskt attraktivt område och att skönhet inte behöver kosta mer.

Slutsatsen är att det verkliga hindret för vackrare nyproduktion inte är ekonomiska begränsningar utan att problemet snarare ligger hos individer eller i processer, vilket ger utrymme för förbättringar.

Här följer en sammanfattning av examensarbetet som i original är skrivet på engelska och drygt 120 sidor långt. Resonemangen bygger på en kombination av befintlig forskning inom området och författarnas egna observationer. För en djupare förståelse rekommenderas att man läser arbetet i original (klicka här för länk).

 

 

Sign

Bror Högbom

One Response to “Daniel Blomqvist vill bygga vackra hus med tradition.”

Leave a Reply